Preus cèdul·les i certificats

Cèdules d’habitabilitat, certificació energètica, Informes d’inspecció tècnica ITE
< Serveis

Cèdula d’habitabilitat
de 2a ocupació

PIS CASA

115€

130€

Inclou:

  • Inspecció de l’habitatge
  • Certificat emés per arquitecte tècnic
  • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat

Etiqueta
energètica

PIS CASA

130€

150€

Inclou:

  • Inspecció de l’habitatge
  • Informe oficial per l’etiqueta energètica
  • Tramitació de l’obtenció de l’etiqueta energètica de l’habitatge

Cèdula d’habitabilitat
de 2a ocupació
+ Etiqueta
energètica

PIS CASA

200€

240€

Inclou els dos apartats anteriors

Preus sense IVA per habitatges de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Bescanó. Per altres zones consulteu-nos preu.

En el cas de comunitats de veïns o empreses, quan es tracti de més de 2 habitatges, consulteu-nos preu.
Us fem descomptes de fins a un 40%!!!