Serveis

El que et podem oferir i en som especialistes
ARQUITECTURA
 • Projectes de reforma i rehabilitació
 • Direcció de l’execució d’obra (rehabilitació i d’obra nova)
 • Projectes de reforma de locals i legalització d’activitats
 • Gestió integral de les obres i control de pressupostos
 • Certificats i informes referents a l’edificació
 • Col·laboració per a la redacció de projectes arquitectònics
 • Col·laboracio per a la redaccio de plans i projectes urbanístics
 • Participació com a membres d’equips pluridisciplinars en concursos d’arquitectura i urbanisme
TOPOGRAFIA
 • Aixecaments topogràfics i planimètrics
 • Aixecaments de plànols d’edificis existents
 • Replanteigs de parcel.les i obres
 • Projectes de segregació o agrupació
 • Amidaments de finques rústiques i parcel.les
 • Control de deformacions d’estructures o altres elements

CÈDULES I CERTIFICATS

Cèdules d’habitabilitat, Etiqueta energètica, Informes d’inspecció tècnica ITE

Gestió integral de tota la documentació necessària per obtenir les cèdules d’habitabilitat, l’etiqueta energètica i informes ITE.

Sostenibilitat i bioconstrucció

Concients de la necessitat de minimitzar el consum energètic i la petjada de CO2 en la construcció i manteniment dels edificis, tots aquests anys hem anat incorporant, sempre que ha estat possible, materials més naturals i propers, a més de col.laborar en el disseny per tal de fer les construccions més sostenibles i saludables.

Hem aprofundit més en aquest tema i recentment en Jaume Borràs ha realitzat el màster en Bioconstrucció de la IEB – Universitat de Lleida per adquirir una visió molt més global de la bioconstrucció i anar incorporant tots els coneixements en les obres i projectes en curs.

Si et sents responsable amb el medi ambient, nosaltres t’ajudarem a que l’entorn on visquis també ho sigui.

Flexibilitat, qualitat i rigorositat

En els projectes de rehabilitació, a partir de les necessitats i desitjos del client iniciem propostes que evolucionaran amb les seves aportacions i punts de vista. El resultat final sempre és el resultat d’aquest diàleg i ha d’il·lusionar-nos mútuament.

Pensem que podem arribar a bones solucions que donen qualitat als espais amb estratègies d’entrada de llum natural o millorant la sensació espaial, independentment del pressupost disponible.

Som rigorosos en la definició dels projectes tècnics. Creiem que és la única manera d’evitar problemes en el procés d’execució de l’obra i aconseguir el resultat desitjat, amb el cost previst.