Rehabilitació parcial d’habitatge unifamiliar

Rehabilitació parcial d’habitatge unifamiliar

Lloc: c/ Llarg, 95 de Salt. Data: 2016 Tipus de treball: Redacció de projecte, direcció i gestió de l’obra El projecte Es tracta d’una rehabilitació parcial d’una casa de poble. Coberta nova amb bigues de fusta de castnayer del Montseny, enfustissat d’avet...
Bio-rehabilitació d’habitatge unifamiliar

Bio-rehabilitació d’habitatge unifamiliar

Lloc: c/ Llarg, 93 de Salt. Data: 2015-2016 Tipus de treball: Col·laboració en projecte, estudis Bioconstructius, direcció i gestió de l’obra Arquitecte: Gabriel Barbeta Solà El projecte Es tracta d’una rehabilitació a fons d’un habitatge existent al barri antic de...
Rehabilitació i reforma per habitatge i local

Rehabilitació i reforma per habitatge i local

Lloc: c/ Santa Eugènia de GIRONA Data: 2015-2016 Tipus de treball: Aixecament de plànols i direcció de l’execució material. Arquitectes: Pablo Roel – Eva Sánchez El projecte Es tracta de la rehabilitació d’una per crear-hi un habitatge a la planta 1a i local a la...
Rehabilitació i reforma de part d’edifici per habitatge

Rehabilitació i reforma de part d’edifici per habitatge

Lloc: c/ del Pont – Pont de Molins Data: 2013-2014 Tipus de treball: Aixecament de plànols i direcció de l’execució material. Arquitectes: Gabriel Barbeta Solà El projecte Es tracta de la reforma i rehabilitació d’una part d’un edifici tipus mas per crear-hi un...
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Lloc: C. Segle XVI. Sant Daniel. Girona Data: 2007-2008 Tipus de treball: Aixecament de plànols de l’estat actual, col.laboració en la redacció de projecte i direcció de l’execució material. Arquitecte: Pep de Solà-Morales Capdevila. El...