Reordenació del cementiri de Bescanó

Lloc: c/ Sant Sebastià, Bescanó.
Data: 2009-2010

Tipus de treball: Aixecament topogràfic i direcció de l’execució material.
Arquitectes: Carme Tarrenchs – Olga Muñoz

El projecte

El projecte tracta de l’actualització de la urbanització interior i les cobertes del cementiri de Bescanó.