Rehabilitació i reforma per habitatge i local

Lloc: c/ Santa Eugènia de GIRONA
Data: 2015-2016

Tipus de treball: Aixecament de plànols i direcció de l’execució material.
Arquitectes: Pablo Roel – Eva Sánchez

El projecte

Es tracta de la rehabilitació d’una per crear-hi un habitatge a la planta 1a i local a la planta baixa.