Rehabilitació d’un mas a La Selva

Lloc: Mas a la comarca de la Selva
Any de finalització: 2019                 

Tipus de treball: Col·laboració en projecte, Direcció de l’execució d’obra, assessorament en bioconstrucció i coordinació de seguretat i salut

Arquitecta: Olga Muñoz Frigola

El projecte

Rehabilitació d’un mas a La Selva.

El projecte inicial contemplava la consolidació estructural (s’ha refet una bona part dels sostres interiors), obertura de noves finestres per donar més entrada de llum a tota l’edificació, i habilitació d’una part de l’edificació principal com habitatge.

Tota l’obra s’ha realitzat seguint criteris de bioconstrucció i manteniment d’arquitectura vernacular.

S’ha aïllat la coberta de tota l’edificació amb 10-12 cm de fibra de fusta. En les parets més fredes s’ha aïllat per l’interior amb morter de calç amb suro.

Tota la fusteria s’ha realitzat amb fusta de castanyer, així com tots els sostres que s’han realitzat nous, que han estat fets amb bigues i llates de castanyer provinent del Montseny.

El sistema de calefacció es recolza bàsicament amb dues estufes d’inèrcia tèrmica i una estufa de ferro. I l’aigua calenta sanitària es genera a partir de plaques per ACS amb acumulador, recolzat amb un sistema d’aerotèrmia.

Els paviments interiors s’han realitzat tots amb rajola ceràmica de la rajoleria Quintana. El revestiment de parets o rejuntat de les parets de pedra que s’han deixat vistes, s’ha realitzat amb morter de calç hidràulica.

El resultat és un mas d’uns 700 m2 construits amb tota l’estructura rehabilitada o renovada, coberta aïllada i fusteries noves a totes les obertures exteriors. A més de l’habilitació d’uns 250 m2 com habitatge confortable, amb totes les instal·lacions renovades. I amb una etiqueta energètica classe A.