Rehabilitació d’habitatge unifamiliar a Sant Daniel

Lloc: C.Monges, 13 – Sant Daniel. Girona
Data: 2011-2012

Tipus de treball: Aixecament de plànols de l’estat actual i direcció de l’execució material.
Arquitecte: Pep de Solà-Morales Capdevila.

El projecte

El projecte manté la imatge exterior de l’edificació principal, conservant les obertures recuperant l’arremolinat a la calç i mantenint llindes i brancals de pedra. A la façana lateral s’obren noves obertures, seguint un ordre i de proporció vertical, deixant els grans finestrals en el volum annex, també existent, però amb molt mal estat. A l’interior, a través del doble espai, es vol fer entrar aquesta llum al màxim.