Rehabilitació parcial d’habitatge unifamiliar

Lloc: c/ Llarg, 95 de Salt.
Data: 2016

Tipus de treball: Redacció de projecte, direcció i gestió de l’obra

El projecte

Es tracta d’una rehabilitació parcial d’una casa de poble. Coberta nova amb bigues de fusta de castnayer del Montseny, enfustissat d’avet Douglass del Montseny, aïllament amb fibra de fusta i coberta ventilada amb teula ceràmica. Façana amb morter de calç hidràulica, pintada amb blauet en fresc. Renovació d’instal.lacions. Nova escala i ajustos de distribució.