Rehabilitació de façanes d’edifici a Nou Barris

Lloc: c/ Costa i Cuxart – c/ Cartellà – Barcelona.
Data: 2006

Tipus de treball: Projecte, direcció i gestió integral de la rehabilitació de façanes, desguassos i coberta d’edifici plurifamiliar.

El projecte

Rehabilitació de façanes, coberta i col·lectors d’edifici de 43 habitatges i locals al barri de Nou Barris de Barcelona.