Rehabilitació de coberta i façana d’habitatge

Lloc: Pl. Major de Les Avellanes
Data: 2015

Tipus de treball: Projecte i direcció de l’obra.

El projecte

L’únic objectiu del projecte era el d’assegurar l’edificació, és a dir revisar l’estructura malmesa, refer la coberta (presentava diferents entrades d’aigua) i refer l’acabat i algunes part malmeses de les façanes. L’edifici està construït amb paredat de pedra i “ges” (guix en el parlar de la zona), intentant mantenir la imatge original, però donant continuïtat a alguns afegits existents, es va optar per realitzar un arrebossat amb morter de calç hidràulica sense pintar.