Reforma interior per a creació de l’Hostalet de Begur

Lloc: c/ Raval, Begur
Data: 2012-2013

Tipus de treball: Projecte, direcció de l’execució material i gestió de l’obra.

El projecte

L’edifici que tractem es troba al nucli urbà de Begur i forma part del inventari de béns a protegir que descriu el planejament vigent, destacant d’aquesta manera la “Torre de Mas Mauri de Vall”.

La reforma plantejada integra a la planta baixa de l’edifici, al voltant de la piscina, un espai d’allotjament turístic.