Reforma interior habitatge barri vell Girona

Lloc: Pl. Oli – Barri Vell -Girona
Any de finalització: 2011                 

Tipus de treball: Projecte de reforma interior, direcció i gestió de l’obra

El projecte

Reforma interior d’un habitatge situat en un edifici plurifamiliar per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals dels propietaris, es tracta concretament de redistribuïr l’espai per tal de crear 3 noves habitacions individuals.

El resultat ha estat l’adaptació de l’espai a les noves necessitats dels usuaris, creant espais confortables i lluminosos.