Reforma interior d’una vivenda entremitgeres a Lladó

Lloc: Pl St. Feliu – Lladó.
Data: 2008-2009

Tipus de treball: Projecte, direcció de l’execució material i gestió de l’execució de l’obra.

El projecte

Edificació d’origen medieval, es tracta d´un edifici de tres plantes al nocli urbà de Lladó.i La reforma planteja ubicar una plataforma elevadora, redistribuint els espais interiors.