Reforma interior d’una casa unifamiliar a Salt

Lloc: Grup Sant Cugat Salt
Any de finalització: 2019                 

Tipus de treball: Aixecament de plànols inicials, projecte de reforma interior, direcció i gestió de l’obra

El projecte

Reforma interior d’una casa unifamiliar entre mitgeres situada al Grup Sant Cugat de Salt modificant els espais per modernitzar-los conservant el caràcter de l’edificació. Al mateix temps s’han esmenat algunes patologies que s’han visualitzat.

El resultat ha estat la redistribució d’un habitatge existent creant espais amplis, confortables i lluminosos. També s’ha millorat l’eficiència energètica de l’habitatge amb la col·locació d’aïllament tèrmic a la coberta i les parets existents.

Algun exemple d’actuació abans i després de la reforma: