Reforma i ampliació d’habitatge a Salt

Lloc: c. Major – Salt
Any de finalització:: 2017

Tipus de treball: Direcció de l’execució d’obra, gestió i coordinació de seguretat i salut.
Arquitecte: Joan Serrat Manén

El projecte

L’edifici existent es troba en mal estat de conservació i actualment no és habitable. En el projecte de reforma i ampliació es conserva la façana principal per tal de preservar la tipologia pròpia de l’entorn urbà. La resta de l’estructura i coberta es fa totalment noves mantenint la tipologia d’una crugia entre mitgeres, amb coberta de teulada a dues vessants.

L’ampliació de volum es fa cap al fons creixent cap el pati. Es dimensiona la nova estructura, en previsió d’una hipotètica futura adició d’una segona planta.

El resultat un habitatge confortable, totalment nou que dona compliment a totes les normatives tècniques actuals i amb una façana que manté la tipologia constructiva de l’entorn immediat.

La façana principal abans i després de la reforma: