Reforma i ampliació d’edifici per convertir-lo en habitatge

Lloc: C/ Colomers. St. Jordi Desvalls
Data: 2005-2006

Tipus de treball: Aixecament de plànols de l’estat actual, col.laboració en projecte i direcció de l’execució material.
Arquitecte: Josep Mª Deulofeu Vilarnau.

El projecte

Creació d’un habitatge de planta baixa, planta pis i altell a partir d’una antiga construcció existent al nucli urbà de St. Jordi Desvalls.