Reforma d’una casa unifamiliar a Castell d’Aro

Lloc: Castell d’Aro                 
Any de finalització: 2017                 

Tipus de treball: Aixecament de plànols inicials, projecte de reforma interior, direcció i gestió de l’obra

El projecte

Reforma d’una casa unifamiliar entre mitgeres situada a castell d’Aro, conservant i descobrint els elements amb més caràcter de l’edificació, esmenant les patologies que s’han visualitzat.

El resultat ha estat la redistribució d’un habitatge existent obrint les estances més importants cap al pati posterior, creant espais amplis, confortables i lluminosos. També s’ha millorat l’eficiència energètica de l’habitatge amb la col·locació d’aïllament tèrmic i la incorporació de sistemes de calefacció i aigua calenta amb energies renovables.