Reforma d’una casa adossada

Lloc: Sant Daniel. GIrona
Data: 2003-2004/
REFORMA DELS PORXOS EXTERIORS 2005-2006

Tipus de treball: Projecte i direcció de l’execució material

El projecte

Es tracta de la reforma d’una casa adossada. Es fa una primera reforma del volum principal per adequar-lo a habitatge i posteriorment es reformen els porxos els exteriors amb les funcions de garatge, porxo i un petit habitatge destinat a apartament turístic.