Reforma d’habitatge unifamiliar a Salt

Lloc: c/ Garbí, Salt
Data: 2014-2015

Tipus de treball: Projecte, direcció de l’execució material i gestió de l’obra.

El projecte

El projecte manté la façana i els sostres existents (inclós la coberta), però s’allarga l’habitatge en profunditat cap al pati, creant de nou la façana del pati.

Interiorment és modifica tota distribució de l’habitatge, projectant les zones on es fa més vida als exterms i a la part central els espais de serveis.
Amb la reforma també es dona solució patologies existents com tèrmits i humitats per capilaritat a terra i parets.