Construcció d’habitatge unifamiliar a Llagostera

Lloc: c/ Vilallonga de Llagostera
Data: 2008-2010

Tipus de treball: Aixecament topogràfic i direcció de l’execució material.
Arquitectes: Carme Tarrenchs – Olga Muñoz

El projecte

Es tracta d’un habitatge de línies rectes, però amb personalitat i molt funcional segons les necessitats dels usuaris finals.
A més, també s’ha treballat bé amb les orientacions, l’aprofitament i la protecció solar, l’eficiència energètica en general.