Construcció d’edifici plurifamiliar i urbanització a Girona

Lloc: “Sant Medir” al barri de Taialà de Girona
Data: 2006-2008

Tipus de treball: Aixecament i seguiment topogràfic, gestió i direcció de l’execució material.
Arquitectes: Josep Mª Blàzquez Boya – Doménec Sobrevias Martí
Col·laborador en la direcció: Tomàs Brea Corredor (arquitecte tècnic)

El projecte

Es tracta de la construcció d’un edifici per 17 habitatges i soterrani amb garatge, a més de la urbanització del carrer i la plaça.