Construcció d’edifici plurifamiliar a Riudellots

Lloc: U.A. “Camp Quart” – Riudellots de la Selva
Data: 2008-2011

Tipus de treball: Aixecament topogràfic i direcció de l’execució material.
Arquitectes: David Balcells
Col·laborador en la direcció: Tomàs Brea Corredor (arquitecte tècnic)

El projecte

Es tracta de la construcció d’un edifici per 12 habitatges i soterrani amb garatge.