Construcció d’edifici plurifamiliar a Celrà

Lloc: c/ Alau – Celrà
Data: 2006-2007

Tipus de treball: Aixecament topogràfic, gestió i direcció de l’execució material.
Arquitecte: Josep Mª Pla i Torras

El projecte

Es tracta de la construcció d’un edifici per 12 habitatges, local comercial i soterrani amb garatge.