Casa unifamiliar aïllada

Lloc: Urb. Golf de Perelada – Perelada
Data: 2008-2009

Tipus de treball: Estudi topogràfic del terreny i direcció de l’execució material de l’obra
Arquitectes: Josep Mª Deulofeu i Vilarnau.

El projecte

El projecte contempla la construcció d’una vivenda unifamiliar a la urbanització Golf de Perelada. Es tracta d’una vivenda aïllada d’uns 600m2 construïts i amb piscina exterior.

La organització de planta contempla entre d’altres la conservació de dues velles alzines existents a la parcel.la. Concretament una d’elles queda al mig de la casa de forma que l’edificació gira l seu voltant formant una mena de pati interior.

L’edifici s’ha projectat amb la preocupació d’integrar-lo al màxim al paisatge i de preservar les vistes de l’entorn de manera que s’ha organitzat el volum en planta baixa, exceptuant un petit volum central que es desenvolupa en planta soterrani, baixa i planta pis.