Casa unifamiliar aïllada amb criteris de baix consum energètic i autosuficiència

Lloc: Riudellots de la Selva
Any de finalització: 2018                 

Tipus de treball:  Aixecament topogràfic inicial, col·laboració en projecte, direcció i gestió de l’obra

Arquitecta: Olga Muñoz Frigola

El projecte

Construcció d’una casa unifamiliar aïllada amb criteris de baix consum energètic i autosuficiència.

Construcció d’un habitatge en una sola planta, on hem treballat molt bé totes les entregues i detall per assegurar un bon embolcall tèrmic, gairebé podríem dir sense ponts tèrmics.

S’ha instal·lat un sostre de plaques solars fotovoltaiques, el que ens dona suficient energia per l’electricitat, la calefacció i l’aigua calenta de l’habitatge. També s’ha instal·lat un dipòsit de recollida de les aigües pluvials per poder-les utilitzar pel reg i, potser altres usos en el futur.